Ich lęk, ich bezbronność

"Awantura warszawska. Waszyngton - Moskwa - Londyn" w reż. Michała Zadary w Muzeum Powstania Warszawskiego. Pisze Igor Stokfiszewski w Krytyce Politycznej.

21

Strona: